Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Czym się różnią?

7 Nov
umowa-o-prace
W Polsce pracownik i pracodawca, którzy chcą rozpocząć współpracę, jeden z nich chce ją pracę świadczyć, a drugi jest gotowy za nią płacić, mają dostępnych kilka ścieżek prawnych dla uregulowania od strony formalnej stosunku służbowego jaki będzie miał między nimi...
Read more »