Rozliczenie Roczne – Pit 2014

16 Dec

PIT to skrót od angielskiego Personal Income Tax, po polsku nazywany jest on podatkiem dochodowym od osób fizycznych. PITem określa się nie tylko sam podatek, ale również urzędowe formularze służące do jego rozliczenia na koniec roku. Formularze takie można pobrać między innymi ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. W zależności od tego jakie rodzaj dochodów chcemy udokumentować musimy użyć jednego z 25 dostępnych druków. Należy przy tym pamiętać o tym aby użyć aktualnej wersji odpowiedniego druku. Obowiązek rozliczenia się z przychodów ma każdy podatnik, który w roku 2014 uzyskał jakiś przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie jest istotna kwota wysokość tego przychodu, a sam fakt jego zaistnienia.

pit 2014

Podstawą do dokonania rozliczenia jest najczęściej PIT 11, który osoby zatrudnione otrzymują od swojego pracodawcy. Kwoty wyszczególnione na tym dokumencie należy przepisać do odpowiednich rubryk w PIT 37, który składa się następnie do Urzędu Skarbowego. Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się z Urzędem Skarbowym wykorzystując do tego celu druk PIT 36. Deklarację PIT można przygotować samodzielnie lub zlecić jej sporządzenie wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu. To drugie rozwiązanie może okazać się warte rozważenia szczególnie jeśli struktura dochodów jest bardziej skomplikowana (wiele źródeł przychodów), istnieje możliwość skorzystania z jakiś ulg podatkowych lub pracowało się za granicą.

Polacy pracujący za granicą

Osoby, które mają swoją rezydencję podatkową w Polsce, a w ciągu roku podejmowały pracę również za granicą mają obowiązek wykazać także swoje przychody z tytułu pacy za granicą podczas sporządzania deklaracji PIT. W takich przypadkach zastosowanie mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a innymi państwami. Umowy takie są zawsze dostępne w dwóch wersjach językowych i mają za zadanie zapobiec sytuacjom kiedy ten sam przychód zostałby opodatkowany dwukrotnie. Dzięki temu w większości przypadków nie pojawi się w ostatecznym rozrachunku konieczność odprowadzenia w Polsce podatku dochodowego od tych zagranicznych przychodów. Pomimo tego należy je jednak ujawnić w PIT-cie. W celu wykazania przychodów uzyskanych poza Polską w deklaracji rocznej PIT i obliczenia należności podatkowej stosuje się dwie metody obliczeń: zasadę odliczenia proporcjonalnego i zasadę zwolnienia z progresją.

Obcokrajowcy pracujący w Polsce

Obcokrajowcy pracujący w Polsce, w chwili kiedy stają się polskimi rezydentami również zaczynają podlegać obowiązkowi rozliczania się ze swoich przychodów z polskimi urzędami skarbowymi. Rezydentem zostaje się najczęściej w chwili kiedy przebywa się w Polsce powyżej 183, chociaż istnieją również inne kryteria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *