Zakład Ubezpieczeń Społecznych – rejestracja

28 Aug
ZUS
Przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania comiesięcznych składek na rzez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest on wobec tego wobec tej instytucji zarówno płatnikiem (opłaca składki), ale także ubezpieczonym (jest beneficjentem składek). Przedsiębiorca opłaca składki nie tylko za siebie, ale także za...
Read more »