CEIDG – rejestracja działalności gospodarczej

28 Aug

                                                                                                    

Z poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy się, na jakich zasadach obcokrajowcy mogą otworzyć własną działalność w Polsce. Teraz opiszemy krok po korku jak przejść proces zakładania własnej firmy w Polsce. Jest on taki sam zarówno dla obcokrajowców, jak również dla Polaków pragnących prowadzić własną firmę.ceidg

Od pewnego czasu działa w Polsce kilka udogodnień dzięki, którym własną firmę powinniśmy móc otworzyć bez wychodzenia z domu – przez Internet. W praktyce konieczne jest jednak nadal odwiedzenie kilku instytucji.

Przez Internet możemy jednak na stronie www.ceidg.gov.pl wypełnić formularz zgłoszenia nowej działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Należy pamiętać, że dane, które wpisujemy do CEIDG, a dotyczą naszej działalności gospodarczej są publiczne i dostępne poprzez stronę internetową.

Poprzez wypełnienie tego formularza dokonujemy również:

-złożenia wniosku o wpisanie do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (otrzymamy w ten sposób numer REGON),

-zgłoszenia do Urzędu Skarbowego (w ten sposób zostanie nam nadany jeśli jeszcze go nie mamy numer NIP, wybierzemy również odpowiednią dla nas i najkorzystniejszą formę opodatkowania)

-zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu późniejszego opłacania składek zdrowotnych i społecznych za siebie i ewentualnych pracowników.

Za pośrednictwem tej samej strony internetowej w przyszłości będzie można również zgłaszać wszelkie zmiany jakie nastąpiłyby w prowadzonej działalności gospodarczej. Na ich zgłoszenie przedsiębiorca ma 7 dni od momentu ich nastąpienia.

Wspólnicy spółki cywilnej muszą złożyć wnioski o wpis do CEIDG oddzielnie, każdy z nich za siebie.

Jednym z pytań na jakie należy odpowiedzieć podczas wypełniania formularzy jest określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Do tego celu wykorzystujemy Polską Klasyfikację Działalności. Jest to spis wszystkich rodzajów aktywności jakimi może zajmować się przedsiębiorca. Nie ma limitu jeśli chodzi o ilość podanych obszarów działalności gospodarczej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *