Firmowe konto

28 Aug

Zgodnie z polskim prawem nie ma obowiązku posiadania firmowego konta bankowego. Można albo korzystać z konta prywatnego, albo dokonywać płatności gotówką. Obowiązek wykorzystania firmowego konta pojawia się dopiero kiedy dokonujemy transakcji przekraczających 15 tysięcy euro (nie można tego uniknąć na przykład dzieląc płatność na kilka mniejszych rat).

konto firmoweO fakcie posiadania firmowego konta w banku trzeb poinformować Urząd Skarbowy i ZUS. W tym celu wypełnia się odpowiedni formularz za pomocą, którego aktualizujemy dane w CEIDG.

Aby założyć konto firmowe potrzebne są:

– dowód osobisty

– tzw. oryginał wpisu do ewidencji działalności (w praktyce jest wydruk z systemu CEIDG)

– dokument nadający numer REGON

– ew. umowa spółki

– firmowa pieczątka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *