Formy opodatkowani działalności gospodarczej

28 Aug

Decydując się na podjęcie działalności gospodarczej musimy wybrać jedną z form opodatkowania tej działalności. W Polsce przedsiębiorca ma do wyboru kilka możliwych sposobów obliczania jego podatku dochodowego. Obrazuje to grafika.

formy opodatkowaniaPodstawowa możliwość to opodatkowanie działalności gospodarczej to opodatkowanie według ogólnych zasadach, tych samych, którym podlegają osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, a pracujące w oparciu o umowy o prace lub umowy cywilne. W tym wypadku występują dwa progi podatkowe: 18% i 32%. Przy tym należy pamiętać, że w drugi próg podatkowy wchodzimy po osiągnięciu dochodów na poziomie 85 tysięcy złotych.

Przedsiębiorcy mają również możliwość wybrać opodatkowanie stawką jednolitą 19%. Opłaca się to tym, którzy z góry wiedzą, że w danym roku przekroczą 85 tysięcy złoty dochodu. Jeśli takie dochody spotkały nas niespodziewanie sposób opodatkowania można zmienić, ale dopiero od nowego roku.

Przy obydwu tych sposobach opodatkowania podatek płacimy od naszego faktycznego dochodu (czyli możemy od naszych przychodów odliczyć wszystkie koszty).

Kolejna możliwość to opodatkowanie ryczałtem i kartą podatkową. To dwie formy szczególne. W przypadku ryczałtu nie ma możliwości odliczenia kosztów. Wysokość podatku zależy od tego jaką działalność gospodarczą prowadzimy. Podatek płacimy od naszych przychodów i nie mamy możliwości odliczyć kosztów. Jest to ewentualność korzystna dla osób prowadzących działalność gospodarczą niegenerującą kosztów. Karta podatkowa z kolei to forma opodatkowania gdzie w drodze ustaleń z Urzędem Skarbowym płacimy stała kwotę podatku bez względu na nasze przychody i koszty. Ta forma opodatkowania jest dostępna tylko dla konkretnych typów działalności gospodarczej.

Jak widzimy więc wybierając najdogodniejszą dla nas formę opodatkowania powinniśmy przeanalizować naszą sytuację ekonomiczną aby płacić jak najmniej. Decydujący będzie rodzaj prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, wielkość naszej firmy i spodziewane przychody i zyski.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *