Kasa fiskalna

23 Sep

Regulacje dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej ulegają nieustannie nowelizacjom. Obecnie obowiązujące przepisy będą obowiązywać jeszcze tylko do końca 2014 roku. Od 2015 roku wejdą w życie zmiany.

zgloszenie kasy fiskalnej formularzKto musi mieć kasę fiskalną?

Zasadniczo wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej są zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Jednak dzięki rozporządzeniom ministra finansów część osób jest zwolniona z tego obowiązku, przedsiębiorcy tacy sporządzają jedynie ewidencję sprzedaży. Nie muszą posiadać kasy fiskalnej osoby, które w roku nie przekraczają limitu 20 tysięcy złoty wartości sprzedanych produktów i usług. Limit ten przysługuje na cały rok, więc jeśli na przykład zaczynamy działalność w połowie roku to mamy prawo tylko do połowy tego limitu. Wobec tego brak paragonu nie musi oznaczać, że sprzedawca nie przestrzega przepisów i nie ewidencjonuje sprzedaży. Jednak w momencie przekroczenia limitu 20 tysięcy przedsiębiorca staje się zobowiązany do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Od momentu przekroczenia limitu podatnik ma dwa miesiące na zakup kasy. Pewne rodzaje działalności gospodarczej są pomimo tego zawsze obciążone posiadaniem kasy fiskalnej, bez względu na wartość sprzedaży: dostawy gazu płynnego, dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, dostawy wyrobów tytoniowych, usługi przewozów pasażerskich. Z drugiej strony istnieją również działalności gospodarcze zwolnione zawsze z posiadania kasy fiskalnej: usługi telekomunikacyjne, usługi finansowe, usługi prawne.

Kupując kasę fiskalną należy zadbać o to, żeby spełniała ona wymogi Urzędu Skarbowego i dokonać procesu jej fiskalizacji. Jest to proces jednorazowy, który polega między innymi na wgraniu numeru NIP przedsiębiorcy do pamięci urządzenia. Procesu tego nie można cofnąć i to z tego powodu właściwie nie istnieje rynek używanych kas fiskalnych. Po przeprowadzeniu fiskalizacji mamy 7 dni na zgłoszenie tego zdarzenia do Urzędu Skarbowego na specjalnym formularzu. Dostaniemy tam numer ewidencyjny naszego urządzenia. Mając kasę fiskalną nie wolno zapominać o drukowaniu dobowych i miesięcznych raportów fiskalnych, a także o obowiązkowych przeglądach technicznych urządzenia.

Na koniec należy pamiętać, iż od 2015 roku ulegnie po raz kolejny ograniczenie ilości podmiotów, które mogą korzystać ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej będą musieli ją posiadać: mechanicy samochodowi, osoby świadczące usługi wymiany opon i kół, osoby świadczące usługi z zakresu badań i przeglądów technicznych pojazdów, usługi lekarzy, dentystów i prawników, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, osoby świadczące usługi gastronomiczne, dostawcy perfum i wód toaletowych. Wszyscy ci przedsiębiorcy nie będą mogli korzystać z prawa do zwolnienia od posiadania kasy fiskalnej bez względu na wielkość przychodu.

Po co kasa fiskalna?

W założeniu obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma gwarantować klientom, że produkty i usługi nabywają u uczciwych przedsiębiorców, którzy zgodnie z obowiązkiem odprowadzają do budżetu państwa podatki, głównie chodzi tu o podatek VAT, który jest doliczany do każdej transakcji. Paragon z kasy jest również dla klientów gwarancją, że w razie ewentualnej reklamacji będą posiadali dokument na podstawie, którego można egzekwować swoje prawa jako konsumenta. Ponadto powszechny obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma prowadzić do eliminacji nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, którzy uczciwie rejestrują każdą sprzedaż, a tymi, którzy nie spełniają tego obowiązku. Wszystkie te argumenty mają być dowodem na to, że Ministerstwo Finansów rozszerzając systematycznie obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie kieruje się chęcią zwiększenia wpływu do budżetu, a innymi przesłankami. Aby ułatwić nowym przedsiębiorcom sprostanie obowiązkowi posiadania kasy fiskalnej istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów jej zakupu. Można starać się o zwrot do 90% jej wartości, jednak nie więcej niż 700 zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *