Rodzaje spółek w Polsce

7 Oct

Do tej pory pisaliśmy o prowadzeniu firmy w Polsce głównie w kontekście prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Poza tą formą przedsiębiorczości istnieją jeszcze w Polsce rozwiązania prawne pozwalające rozwijać działalność gospodarczą pod postacią różnego rodzaju spółek.spolki

Jakie spółki istnieją w Polsce?

Na potrzeby tego artykułu wymienimy co prawda nie wszystkie rodzaje spółek jakie istnieją w polskim prawie, jednak wszystkie te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W oparciu o Kodeks Cywilny można tworzyć i prowadzić spółkę cywilne. Poza tym w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych można tworzyć spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjna, także wspomnianą wcześniej spółkę cywilną. Wśród spółek kapitałowych wyróżniamy spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kiedy spółka, a kiedy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to w zasadzie najprostsza i nie wiążąca się z prawie żadnymi kosztami forma otworzenia własnej firmy. Dostępna jest dla obywateli polskich i dużej grupy cudzoziemców. Ten rodzaj działalności gospodarczej jest również korzystny dzięki niewielkim kosztom księgowości. Wadą takiego rozwiązania może być jednak fakt, że przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, a także majątkiem małżonka, jeśli nie ma sporządzonej intercyzy między nimi.

W przypadku spółek kwestie ich stworzenia i koszty z tym związane są zdecydowanie bardziej skomplikowane i zróżnicowane w zależności od tego jaki rodzaj spółki zdecydujemy się wybrać lub jaki jest odpowiedni dla naszych planów biznesowych. Otworzenie spółki, choćby w jej najprostszej formie spółki cywilnej, staje się jednak konieczne kiedy chcemy na przykład prowadzić firmę wspólnie z innym przedsiębiorcą. Z kolei spółka kapitałowa, dzięki rozgraniczeniu majątku spółki i majątku przedsiębiorcy wydaje się korzystnym rozwiązaniem gdy z jakiś powodów chcemy uniknąć ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania firmy prywatnym majątkiem. Spółki kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) są również rozwiązaniem dla obcokrajowców, którzy pod inną formą prawną nie mają prawa prowadzić działalności gospodarczej w Polsce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *