Składki w ZUS dla przedsiębiorców

28 Aug

Ubezpieczenie w ZUS jest obowiązkowe i właściwie powszechne. Jedynie rolnicy ubezpieczeni są w KRUS. Odpowiednik ZUS przeznaczony przede wszystkim dla osób utrzymujących się z uprawy ziemi. Wiele osób stara się jednak zdobyć prawo do ubezpieczania się w tej drugiej instytucji gdyż składki ubezpieczeniowe są tam kilkakrotnie niższe, a gwarantują ten sam poziom usług.ZUS-składki

Opłaty na rzecz ZUS to jeden z podstawowych obowiązków, którym musi sprostać przedsiębiorca w Polsce. Jej wysokość nie ma związku z przychodami osiąganymi przez firmę, ani sposobem płacenia podatków. Nie ma możliwości rezygnacji z ubezpieczeń. Każdy przedsiębiorca musi opłacać składki za siebie i swoich pracowników.

Składki odprowadzane do tej instytucji dzielimy na społeczne i zdrowotne. Składki społeczne to składki chorobowe, wypadkowe, rentowe i emerytalne. W przypadku przedsiębiorców jest możliwość zrezygnowania z opłacania składki chorobowej. Obowiązkowe jest za to zawsze ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym istnieją jeszcze opłaty na rzecz Funduszu Pracy.

Jeśli poza prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorca pracuje na etacie i osiąga przychody na poziomie przynajmniej pensji minimalnej, to jest zwolniony z opłacania składek społecznych na ZUS (ma już je przecież opłacone w swoim pierwszym miejscu pracy), pomimo tego musi jednak po raz drugi opłacać składki zdrowotne. W niektórych sytuacjach jedynie emeryci i renciści prowadzący działalność gospodarczą są zwolnieni ze wszystkich opłata na rzecz ZUS.

Jak już wspominaliśmy w innym artykule wraz z rejestracją firmy powstaje obowiązek zarejestrowania się w ZUS przy pomocy odpowiedniego formularza w zależności od indywidualnej sytuacji, a poza tym deklarację ZUS DRA, która służy do określenia podstawy do wyliczenia składek na ZUS.

Na opłacenie ZUS przedsiębiorca ma czas do 10 dnia każdego miesiąca (w ten sposób opłaca składki za miesiąc poprzedni) w przypadku kiedy nie zatrudnia pracowników i do 15 dnia miesiąca (również opłaca składki za miesiąc poprzedni) w przypadku kiedy zatrudnia pracowników. Przelewy do ZUS należy zawsze odpowiednio opisać.

Ponieważ koszty ZUS stanowią poważny wydatek w budżecie nowo powstałej firmy w 2005 roku wprowadzono dla nowych firmy ułatwienie. Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej można opłacać tzw. mały ZUS, który jest zdecydowanie niższy od zwykłych opłat. Jest to swoista forma zachęty do zakładania nowych firmy.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców wylicza się na dwa sposoby. Promocyjny mały ZUS jest wyliczany na podstawie obowiązującego aktualnie w Polsce minimalnego wynagrodzenie (stanowi jego 30%). Normalna kwota składek zależy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i stanowi 60% jego wysokości. Aktualnie mały ZUS to wydatek 431,18 zł miesięcznie, a zwykły ZUS to 1042,46 zł miesięcznie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *