Urząd Skarbowy – pierwsze kroki

28 Aug

Jak już wspominaliśmy złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o nadanie numeru NIP. Jeśli przyszły przedsiębiorca posiada już taki numer to pozostaje on niezmieniony. Numer NIP osobisty staje się numerem NIP firmy.

urzad-skarbowyObecnie coraz mniej osób posiada jednak numer NIP, gdyż dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej jego rolę przejął numer PESEL. Jeśli zapomnimy naszego nowo nadanego numeru NIP zawsze możemy go szybko sprawdzić poprzez wyszukiwarkę firm na stronie ww.ceidg.gov.pl.

Na tym etapie konieczne jest także podjęcie decyzji o tym czy chcemy zostać czynnym płatnikiem VAT. Jeśli uznamy, że jest to dla nas korzystne, to musimy dodatkowo złożyć formularz VAT-R. Odnośnie podatku VAT nie wolno zapominać, że urzędem właściwym do jego zapłaty jest urząd miejsca wykonywania działalności gospodarczej (nie zawsze musi to być to samo miejsce, co siedziba firmy, chociaż najczęściej tak będzie). Jest to różnica pomiędzy podatkiem VAT, a dochodowym. Podatek dochodowy płaci się bowiem w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *