Import towarów do Polski

8 Sep

Od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej przywóz towarów z innych krajów członkowskich jest określany mianem zakupów międzywspólnotowych. Słowem import określa się obecnie przywóz do Polski towarów spoza państw Unii Europejskiej.

import do PolskiW związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej obowiązują tu takie same przepisy dotyczące wwozu towarów jak na terenie całej wspólnoty europejskiej, to również instytucje Unii Europejskiej są odpowiedzialnymi za tworzenie prawa regulującego zasady importu towarów do Polski. Zasady importu są różne w zależności od tego jakie produkty planujemy sprowadzać. Produkty przemysłowe z reguły nie podlegają opłacie celnej. W przypadku niektórych kategorii produktów, albo importu z konkretnych krajów obowiązują jednak pewne ograniczenia. Mimo wszystko jest ich zdecydowanie mniej niż tych, które występują w przypadku procedur związanych w importem produktów spożywczych. W przypadku produktów spożywczych i przemysłowych ograniczenia wynikają zasadniczo z chęci ochrony własnego rynku wewnętrznego i innych przesłanek ekonomicznych. Istnieje poza tym kategoria produktów, których przywóz ograniczony jest z powodu potencjalnych zagrożeń związanych z przywozem tych rzeczy. Należą do nich broń, amunicja, albo rzadkie gatunki zwierząt i roślin.

Produkty spożywcze

W celu ochrony wewnętrznego rynku Unii Europejskiej wprowadzono szereg norm, które stawiają różnorakie wymagania przed produktami spożywczymi. Ma to zapewnić z jednej strony odpowiednią jakość produktów, a z drugiej chronić europejskich producentów żywności przed konkurencją spoza obszaru wspólnoty. W poszczególnych krajach odpowiednie instytucje wydają pozwolenie na przywóz żywności. W Polsce zajmuje się tym Agencja Rynku Rolnego. Specjalne pozwolenie konieczne jest między innymi na import mięs, alkoholi, owoców i warzyw.

Produkty przemysłowe

Większość produktów przemysłowych można importować do państw członkowskich Unii Europejskiej bez ograniczeń, ani opłat celnych. Nie ma ograniczeń na przykład przy imporcie ceramiki, obuwia i tekstyliów (jednak w przypadku tej grupy produktów występują pewne ograniczenia w zależności od kraju pochodzenia produktu). Dodatkowe regulacje związane z ochroną środowisko mają miejsce w przypadku handlu drewnem. Z kolei w przypadku wyrobów stalowych istnieją kontyngenty ograniczające ilość tego importu, co ma chronić rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

Towary objęte specjalnymi regulacjami

Bardziej skomplikowana jest kwestia przywozu grupo towarów z różnych powodów uznanych za szczególne. Należą do nich rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem, które podlegają ochronie z racji niebezpieczeństwa wyginięcia. Również wyroby przemysłu chemicznego z powodu potencjalnego zagrożenia związanego z obrotem nimi podlegają dodatkowym regulacjom. Podobnie przedstawia się kwestia środków ochronnych przeciw organizmom szkodliwym dla roślinności. Z kolei wwóz broni i amunicji reguluje nie tylko prawo unijne, ale również przepisy polskie. Na koniec warto wspomnieć o diamentach, które także podlegają szczególnej kontroli z powodu ich potencjalnego użycia w celu finansowania ruchów politycznych dążących do destabilizacji legalnych rządów.

Więcej informacji na ten temat importu towarów do Unii Europejskiej można znaleźć na portalu HandelUE.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *